Vi genomgår för närvarande en grafisk omvandling med en helt ny grafisk profil som ligger till grund för dagens verksamhetsområde. Den nya symbolen illustrerar bilden av en roterande skruvspiral som mynnar ut i ett veteax. Något som tydligt speglar inom vilket segment vi arbetar inom. FURAB-AB