FURAB Aktiebolag är idag ett lite helägt familjeföretag beläget mitt på Västgötaslätten. Med en liten och smidig organisation är vägarna till beslut mycket korta vilket skapar en konkurrensfördel för oss jämfört med våra kolleger i branschen. Med en bred kunskapsbas bland våra medarbetare och leverantörer kan vi mer än att bara leverera en fungerande produkt!

Vår affärsidé:

—”Att vara den självklara partnern till det professionella lantbruket där man ska erbjuda effektiva system med kunden placerad i centrum. Vidare ska vi arbeta för att ständigt uppdatera våra produktlinjer för att bidra till ett fortsatt starkt och livskraftigt svenskt jordbruk.”