Elevator

Permalink Gallery

Aspiratör

Aspiratör

,

Damm och boss – vår aspiratör
Vår Damm- & Bossavskiljare tillverkas av galvaniserad plåt. Den är avsedd för grovrensning av spannmål och rensar bort damm, agnar och lättare halmstrån. DoB 30 kan användas till kapaciteter 10-35 t/h. DoB 60 kan användas till 40-60 t/h. Bästa rensningsresultat erhålls vid de lägre kapacitetsnivåerna. DoB är kompakt byggd. Det vertikala avståndet mellan in- och utloppsöppning är litet varför fallhöjdsförlusten blir minimal. Spannmålet passerar en rensplåt med tvärgående slitsar där det genomsugs av en kraftig luftström. Sugförmågan är reglerbar. På DoB 30 t/h och 60 t/h med hjälp av ett spjäll på fläkten och på DoB 80/100 t/h med ett tjuvluftsspjäll på renshusets ovansida.

Fläkten kan vridas 360° varvid utloppsöppningen kan fås i önskad riktning utan att böjar behöver användas. Avrenset kan transporteras i ca 10 m blåsledning till cyklon eller dammkammare.

Permalink Gallery

Kedjetranportör

Kedjetranportör

,

Kedjetransportör
Våra kedjeelevatorer tillverkas av varmgalvaniserad plåt och i enlighet med EU:s Maskindirektiv. Den är utrustad enligt Kategori II 2D/0D och överensstämmer med European ATEX direktiv 94/9EC om den utvändiga miljön är oklassad.

KTB kan användas för lutande 15°, 30° och 45°/horisontell materialtransport och finns i tre olika modeller. 30, 40 och 60. De är kapacitetsmässigt anpassade att bli matade av skopelevatorer eller kedjetransportörer

Modell
30
40
60

Kapacitet t/h
36
45
63

Kapacitet m3/h
48
60
84

Kedjehastighet m/s
1,08
1,14
1,19

Nom. varvtal rpm
176
185
194

Permalink Gallery

Kedjeelevator

Kedjeelevator

,

Kedjeelevator
KE25
Den kan användas för vertikal och lutande (45°-90°) transport av spannmål samt de flesta torra och granulerade material. Den kan matas med material på tre olika sätt: A – direktmatning i gropar med självfall, B – genom inlopp på elevatortrumman och C – genom sidoskruvar.

Kapaciteten för KE25 är beroende på hur den matas. Nedanstående kapacitetssiffror gäller för spannmål med en vattenhalt av 15%. Sidoskruvarna är ett kompakt och ekonomiskt system för matning från elevatorgropar eller från siloutlopp. Sidoskruvarna ansluts direkt till axeln på kedjeelevatorfoten. Max 4 m sidoskruv kan användas i elevatorgrop. Max 6 m vid matning från silos.

Modell
A
B
C

Kapacitet t/h
25
20
18

Kapacitet m3/h
33
26
24

Kedjehastighet m/s
1,91
1,91
1,91

Nom. varvtal rpm
308
308
308

KE40
Den kan användas för vertikal och lutande (45°-90°) transport av  spannmål samt de flesta torra och granulerade material. Den kan matas  med material på tre olika sätt: A – direktmatning i gropar med  självfall, B – genom inlopp på elevatortrumman och C – genom  sidoskruvar.

Kapaciteten för KE40 beror på hur den matas. Siffrorna nedan gäller spannmål med vattenhalt på 15%. Sidoskruvarna är ett kompakt, ekonomiskt system för matning från elevatorgropar eller från siloutlopp, och ansluts direkt till axeln på elevatorfoten. Max 4 m sidoskruv kan användas i elevatorgrop, 6 m vid matning från silo.

Modell
A
B
C

Kapacitet t/h
40
35
30

Kapacitet m3/h
53
46
40

Kedjehastighet m/s
1,91
1,91
1,91

Nom. varvtal rpm
308
308
308

 

 

Permalink Gallery

Skopelevatorer

Skopelevatorer

,

Skopelevator
Våra skopelevatorer är tillverkade i galvaniserat stål vilket medför att de enkelt kan placeras utomhus, den finns i 5 modeller med kapaciteter från 5,25ton/h upp till 225ton/h. Alla 5 typerna är effektiva med hög kapacitet utifrån deras effektuttag. Maskinen är utvecklad för att vara stabil i höga höjder och för en lång livslängd med många driftstimmar. Elevatorn är konstruerad för att lyfta spannmål, granulater och andra typer av bulkvaror. Elevatorn kan matas i både på uppgående eller nedgående sida utan kapacitetspåverkan.
Standardutrustning:

Direktmonterad motordrift
Avtagbar elevatortopp
Självrensande elevatorband
Automatisk spänning av elevatorrem
Inspektionsglas
Hastighetsvakt
Antistatiskt band med stålkupor

 
Tillbehör:

Regnhuv
Inloppsvinkel 45° och 3-vägsinlopp
2-vägsförgrenare 45°/90°, övergångsdetaljer och rör
Inloppsregulering
Serviceplattform, stege och avsatsplattform

 

Välkommen med din förfrågan!