Foderberedning

Permalink Gallery

Förkross

Förkross

Förkross – För krossning i två steg
Vår förkross är utvecklad för att processen där samkrossning mellan spannmål och proteingrödor såsom exempelvis åkerböna ska fungera klanderfritt. Förkrossen monteras enkelt på en ny alternativt befintlig kross, den har en egen drift med direkttransmission utan slirande remmar eller liknande. Förkrossen levereras vanligtvis med påfyllnadskupa men denna kan även exkluderas om små inbyggnadsmått krävs.

Rillande valsar för kraftigt grepp kring spannmålen
Magnetfälla
Kompakt design

Permalink Gallery

Rensverk

Rensverk

,

Rensverk
Våra rensmaskiner är utformade för att rensa all sorts spannmål. Maskinerna rensar bort stenar, ogräsfrön och sand från säden innan den mals. Det är viktigt att rengöra oren spannmål, både för att minska slitaget på kvarnarna, men inte minst för djurens välfärd. Tack vare en motviktskonstruktion får våra rensverk en jämn och fin gång vid drift.

Våra rensar finns i två olika utföranden:

RM1 och RM4 med 2 såll, rensar både sand och sten

RM2 och RM3 med 1 såll, rensar endast sten

Alla rensmaskiner är tillgängliga med eller utan ben.

Modell
RM1
RM2
RM3
RM4

Kapacitet
1 – 1200 kg/h
2 – 4000 kg/h
4 – 6000 kg/h
2 – 5000 kg/h

Motor
0,18 kW, 1400 rpm
0,18 kW, 1400 rpm
0,18 kW, 1400 rpm
0,18 kW, 1400 rpm

Längd
1000 mm
970 mm
1220 mm
1200 mm

Bredd
550 mm
660 mm
830 mm
700 mm

Höjd exkl ben
650 mm
430 mm
670 mm
820 mm

Såll
Både sand och sten
Endast sten
Endast sten
Både sand och sten

 

Permalink Gallery

Påslag

Påslag

,

Påslag
Våra påslagsystem används för dosering av foderingredienser som mineraler etc. Behållaren är utrustad med galler för att ställa på en storsäck, skruven transporterar och doserar mängden direkt i din foderblandning. Vissa mineraler kan vara betydande aggressiva mot stålet, vi erbjuder därför även rostfria behållare för att säkerhetsställa funktionaliteten. Behållaren finns i två storlekar för att passa just ert behov, 500 eller 650 liter.

För vidare transport passar våra rör- eller flexskruvar direkt mot våra påslag, detta innebär att påslagsenheten inte behöver stå i direkt anslutning mot ex. mixer.

Permalink Sug- och tryckfläkt Furab AB erbjuder sug- och tryckfläktar med mycket hög kvalitet och driftsäkerhet. Våra sug- och tryckfläktar är utmärkta för användning både permanent så även som ett mobil transportmedel. Med hjälp av sugfunktionen kan man mycket enkelt flytta spannmål till en hög kapacitet. Fläktarna är framtagna efter flera år av tester ute i praktiken, vilket har möjliggjort en mycket driftsäker maskin.  

TryckfläktTryckfläkt

Våra tryckfläktar jobbar med direkt matning i påfyllnadstratten. Maskinen levereras komplett med cellmatare och elstyrning med y/d-omkopplare.  
Modell HV30 HV75 HV110 HV150
Kapcitet (ton/h) 6 10-12 10-15 15-20
Motor (kW) 3,0 7,5 11,0 15,0
Vikt (kg) 70 90 130 130
Elanslutning 3N 380/50Hz 3N 380/50Hz 3N 380/50Hz 3N 380/50Hz
Krav på säkring (A) 16 25 35 35
Rördiameter RK160 RK160 RK160 RK160
[separator top="40" style="shadow"]

Sug-och tryckfläkt Sug- och tryckfläkt

En Sug-och tryckfläkt har många funktioner, den kan användas till att flytta spannmål från en silo till en annan. Med det flexibla sugmunstyket kan man mycket enkelt suga upp planlagrad spannmål. Maskinen är mycket uppskattad för lantbrukare som har utsädesodling då den är ett viktigt verktyg i spannmålshanteringen. I standardutrustningen ingår förutom fläkten som står på hjul även 5 m sugslang, sugmunstycke och elstyrning med y/d-omkopplare.
Modell IP75 IP110 IP150
Kapcitet (ton/h) 7 8 12
Motor (kW) 7,5 11,0 15,0
Vikt (kg) 150 180 180
Elanslutning 3N 380/50Hz 3N 380/50Hz 3N 380/50Hz
Krav på säkring (A) 25 35 35
Rördiameter RK160 RK160 RK160
 
">Gallery

Sug- och tryckfläkt

Sug- och tryckfläkt

,

Sug- och tryckfläkt
Furab AB erbjuder sug- och tryckfläktar med mycket hög kvalitet och driftsäkerhet.

Våra sug- och tryckfläktar är utmärkta för användning både permanent så även som ett mobil transportmedel. Med hjälp av sugfunktionen kan man mycket enkelt flytta spannmål till en hög kapacitet. Fläktarna är framtagna efter flera år av tester ute i praktiken, vilket har möjliggjort en mycket driftsäker maskin.

 
Tryckfläkt
Våra tryckfläktar jobbar med direkt matning i påfyllnadstratten. Maskinen levereras komplett med cellmatare och elstyrning med y/d-omkopplare.

 

Modell
HV30
HV75
HV110
HV150

Kapcitet (ton/h)
6
10-12
10-15
15-20

Motor (kW)
3,0
7,5
11,0
15,0

Vikt (kg)
70
90
130
130

Elanslutning
3N 380/50Hz
3N 380/50Hz
3N 380/50Hz
3N 380/50Hz

Krav på säkring (A)
16
25
35
35

Rördiameter
RK160
RK160
RK160
RK160

Sug-och tryckfläkt
En Sug-och tryckfläkt har många funktioner, den kan användas till att flytta spannmål från en silo till en annan. Med det flexibla sugmunstyket kan man mycket enkelt suga upp planlagrad spannmål. Maskinen är mycket uppskattad för lantbrukare som har utsädesodling då den är ett viktigt verktyg i spannmålshanteringen. I standardutrustningen ingår förutom fläkten som står på hjul även 5 m sugslang, sugmunstycke och elstyrning med y/d-omkopplare.

Modell
IP75
IP110
IP150

Kapcitet (ton/h)
7
8
12

Motor (kW)
7,5
11,0
15,0

Vikt (kg)
150
180
180

Elanslutning
3N 380/50Hz
3N 380/50Hz
3N 380/50Hz

Krav på säkring (A)
25
35
35

Rördiameter
RK160
RK160
RK160

 

Permalink Gallery

Hammarkvarn

Hammarkvarn

,

Hammarkvarn
Våra hammarkvarnar är designade med bottenutlopp och inlopp i malningskammarens övre hörn viket grundar för en hög effektivitet och prestanda i förhållande till energiförbrukningen. Hammarkvarnarna kan användas till att mala spannmål, pellets eller andra material till mindre partiklar.

Kvarnen matas i regel med en frekvensstyrd matarskruv där kapacitetet enkelt kan justeras för att utnyttja kvarnens kapacitet till 100%. Oftast placeras ett rensverk i direkt anslutning till kvarnen. Rensverket ökar livslängden på kvarnen avsevärt.

Alla hammarkvarnar kan utrustas med en malebro vilket är att rekommendera när speciellt finkorning material önskas.

Kontakta oss för mer information om vilken lösning som passar just er.

Modell
Motor (kW)
Kapacitet
Slagor
Ljudnivå
Vikt

TS28T-11
11
1500-2000kg/h
28
70dB(A)
250 kg

TS28T-15
15
1500-3000kg/h
28
70dB(A)
250 kg

TS32
22
2000-3500kg/h
32
70dB(A)
290 kg

TS40-22
22
2500-4000kg/h
40
70dB(A)
320 kg

TS40-30
30
3000-5000kg/h
40
70dB(A)
320 kg

 

Permalink Gallery

Spannmålskross

Spannmålskross

,

PP Spannmålskross
Furab AB erbjuder spannmålskrossar med mycket hög kvalitet och driftsäkerhet.

Har du också problem med damm och slirande remmar på din gamla kross? Med våra direktdrivna krossar uppstår inga problem med slirande remmar och man får en säker drift. Det låga varvtalet gör att man får en betydligt lägre ljudnivå än en traditionell kross samtidigt som det dammar mycket mindre.

Våra spannmålskrossar har drift på båda valsarna och med ett justerbart valstryck kan man justera krossningsgrad och kapacitet efter önskemål.  Krossen kan startas utan att först tomköras detta medför att den mycket enkelt kan placeras i automatiserade foderlinjer, oftast behövs bara 2-3 stycken nivåvakter för att automatisera krossanläggningen. Alla maskiner levereras med kraftiga magneter för att rensa spannmålen från främmande metaller. Krossen är enkel att placera i såväl nya som gamla anläggningar, se måttskiss i vår broschyr. Vid samkrossning mellan exempelvis åkerböna och spannmål rekommenderas även att förkross monteras.

Vår spannmålskross krossar:

 

Modell
GW200
GW250
GW300
GW350

Kapcitet (kg/h)
400-600
2000
1000
2000

Motor (kW)
4,0
4,0
4,0
5,5

Vikt (kg)
210
210
265
275

Valsbredd (mm)
220
220
220
220

Valsdiameter (mm)
200
200
315
315

Valsvarvtal (rpm)
145
285
145
300