Rörskruv

Permalink Gallery

Spannmålsskruv

Spannmålsskruv

, ,

Spannmålsskruv
Vi erbjuder ett komplett system med spannmålsskruvar från den minsta Ø102mm till den största på  Ø250mm, Alla våra rörskruvar är robust byggda för att fylla sin funktion i många år. Alla utvändiga detaljer är i galvaniserat stål. Drivdelen kan placeras i utlopps- eller inloppsändan. Med en mängd olika övergångsdetaljer kan vi erbjuda så att skruven passar just din anläggning.
Skruv med skyddskorg   
Med en rörskruv kan man flytta spannmålen horisontellt eller helt lodrätt i höga kapaciteter. Skruven levereras komplett med skyddskorg, ändlager och motor. Systemet är lätt att bygga med lösa detaljer, våra rörförlängningar ligger som standard i längder 0.5 – 1.0 – 2.0 – 3.0m. Drift sker genom direktdrift eller genom remtransmission.

Fråga gärna oss om råd när du beställer din skruv!

 

Modell
Ø 102
Ø 150
Ø 200
Ø 250

Varvtal
1500 rpm
1500 rpm
1500 rpm
1500 rpm

Motor (kW)
1,1 – 4,0
2,2 – 7,5
3,0 – 9,82
5,5 – 15,0

Kapacitet vid lutning 45°
17 ton/h
35 ton
60 ton
85 ton

 

Spannmålskanon
Spannmålskanonen levereras komplett i längder från 1m upp till 12m längder i vårt standardprogram. Den kompletta lösningen inkluderar inloppskupa, skruvrör, motor och ändlager. Hjulstativ finns även som tillbehör.

Vi erbjuder även kundspecifika lösningar.

Modell
Ø 102
Ø 150
Ø 200
Ø 250

Varvtal
1500 rpm
1500 rpm
1500 rpm
1500 rpm

Motor (kW)
1,1 – 4,0
2,2 – 7,5
3,0 – 9,82
5,5 – 15,0

Kapacitet vid lutning 45°
17 ton/h
35 ton
60 ton
85 ton

 

Permalink Gallery

Foderskruv

Foderskruv

, ,

Foderskruv
 
Ø-102 mm skruv
Alla våra rörskruvar är robust byggda för att fylla sin funktion i många år. Alla utvändiga detaljer är i galvaniserat stål. Drivdelen placeras vanligtvis vid utloppet, dvs. dragande montage. Med en mängd olika övergångsdetaljer kan vi erbjuda så att skruven passar just din silo.

Med 102 mm rörskruv kan man flytta materialet horisontellt eller helt lodrätt.

Vår egentillverkade vinkelväxel för foderskruv finns som normal lagervara för direktleverans.

Prisuppgifter finner du här

Varv / min
187
280
400

Lutning 0°
3,4 ton
5,1 ton
7,3 ton

Lutning 30°
3,0 ton
4,6 ton
6,5 ton

Lutning 45°
2,4 ton
3,6 ton
5,1 ton

Lutning 60°
1,8 ton
2,7 ton
3,9 ton

 

Ø-152 mm skruv
Alla våra rörskruvar är robust byggda för att fylla sin funktion i många år. Alla utvändiga detaljer är i galvaniserat stål. Drivdelen placeras vanligtvis vid utloppet, dvs. dragande montage. Med en mängd olika övergångsdetaljer kan vi erbjuda så att skruven passar just din silo.

Systemet är lätt att bygga med lösa detaljer, våra rörförlängningar ligger som standard i längder 1.0 – 2.0 – 3.0m

Prisuppgifter finner du här

Varv / min
187
280
400
560

Horisontell 0°
10
16
22
32

Lutande 30°
8,2
12,8
18
25,4

Lutande 45°
7,4
11,2
16
22,4

Lutande 60°
6,2
9,3
13,4
18,7

Ø-200 mm skruv
Alla våra rörskruvar är robust byggda för att fylla sin funktion i många år. Alla utvändiga detaljer är i galvaniserat stål. Drivdelen placeras vanligtvis vid utloppet, dvs. dragande montage. Med en mängd olika övergångsdetaljer kan vi erbjuda så att skruven passar just din silo.

Systemet är lätt att bygga med lösa detaljer, våra rörförlängningar ligger som standard i längder 1.0 – 2.0 – 3.0m

Kapacitet, horisontell transport, 55 ton/h (torrt välrensat vete)

Prisuppgifter finner du här