Skruv

Permalink Gallery

Spannmålsskruv

Spannmålsskruv

, ,

Spannmålsskruv
Vi erbjuder ett komplett system med spannmålsskruvar från den minsta Ø102mm till den största på  Ø250mm, Alla våra rörskruvar är robust byggda för att fylla sin funktion i många år. Alla utvändiga detaljer är i galvaniserat stål. Drivdelen kan placeras i utlopps- eller inloppsändan. Med en mängd olika övergångsdetaljer kan vi erbjuda så att skruven passar just din anläggning.
Skruv med skyddskorg   
Med en rörskruv kan man flytta spannmålen horisontellt eller helt lodrätt i höga kapaciteter. Skruven levereras komplett med skyddskorg, ändlager och motor. Systemet är lätt att bygga med lösa detaljer, våra rörförlängningar ligger som standard i längder 0.5 – 1.0 – 2.0 – 3.0m. Drift sker genom direktdrift eller genom remtransmission.

Fråga gärna oss om råd när du beställer din skruv!

 

Modell
Ø 102
Ø 150
Ø 200
Ø 250

Varvtal
1500 rpm
1500 rpm
1500 rpm
1500 rpm

Motor (kW)
1,1 – 4,0
2,2 – 7,5
3,0 – 9,82
5,5 – 15,0

Kapacitet vid lutning 45°
17 ton/h
35 ton
60 ton
85 ton

 

Spannmålskanon
Spannmålskanonen levereras komplett i längder från 1m upp till 12m längder i vårt standardprogram. Den kompletta lösningen inkluderar inloppskupa, skruvrör, motor och ändlager. Hjulstativ finns även som tillbehör.

Vi erbjuder även kundspecifika lösningar.

Modell
Ø 102
Ø 150
Ø 200
Ø 250

Varvtal
1500 rpm
1500 rpm
1500 rpm
1500 rpm

Motor (kW)
1,1 – 4,0
2,2 – 7,5
3,0 – 9,82
5,5 – 15,0

Kapacitet vid lutning 45°
17 ton/h
35 ton
60 ton
85 ton

 

Permalink Gallery

Styrskåp

Styrskåp

,

Styrskåp
Tid är pengar! Med vårt kompletta program för styrsystem kan vi erbjuda automatiklösningar för alla dina behov.
Vi erbjuder tre modeller som fungerar lika bra för den enkla foderskruven som för den automatiserade krossanläggningen.  Skåpen kan kopplas för manuell driftsättning eller automatisk genom nivåvakter eller liknande.
Samtliga skåp innehåller:

Nivåvakter
Vi på Furab erbjuder nivåvakter av hög kvalité och driftsäkerhet. Våra nivåvakter är utvecklade för att passa ihop med våra styrskåp. Mer info om våra nivåvakter finner du i våra broschyrer här till vänster. Kontakta oss gärna så hjälper vi er med att se ut vilken vakt som passar ert ändamål bäst.

 

 

 

Permalink Gallery

Rörsystem

Rörsystem

,

Vi lagerför och erbjuder rörsystem från 100mm upp till 250mm, se komplett artikellista.

Vi står alltid för en hög leveranssäkerhet, oftast sker leverans till nästkommande vardag.

Permalink Gallery

Aspiratör

Aspiratör

,

Damm och boss – vår aspiratör
Vår Damm- & Bossavskiljare tillverkas av galvaniserad plåt. Den är avsedd för grovrensning av spannmål och rensar bort damm, agnar och lättare halmstrån. DoB 30 kan användas till kapaciteter 10-35 t/h. DoB 60 kan användas till 40-60 t/h. Bästa rensningsresultat erhålls vid de lägre kapacitetsnivåerna. DoB är kompakt byggd. Det vertikala avståndet mellan in- och utloppsöppning är litet varför fallhöjdsförlusten blir minimal. Spannmålet passerar en rensplåt med tvärgående slitsar där det genomsugs av en kraftig luftström. Sugförmågan är reglerbar. På DoB 30 t/h och 60 t/h med hjälp av ett spjäll på fläkten och på DoB 80/100 t/h med ett tjuvluftsspjäll på renshusets ovansida.

Fläkten kan vridas 360° varvid utloppsöppningen kan fås i önskad riktning utan att böjar behöver användas. Avrenset kan transporteras i ca 10 m blåsledning till cyklon eller dammkammare.

Permalink Gallery

Kedjetranportör

Kedjetranportör

,

Kedjetransportör
Våra kedjeelevatorer tillverkas av varmgalvaniserad plåt och i enlighet med EU:s Maskindirektiv. Den är utrustad enligt Kategori II 2D/0D och överensstämmer med European ATEX direktiv 94/9EC om den utvändiga miljön är oklassad.

KTB kan användas för lutande 15°, 30° och 45°/horisontell materialtransport och finns i tre olika modeller. 30, 40 och 60. De är kapacitetsmässigt anpassade att bli matade av skopelevatorer eller kedjetransportörer

Modell
30
40
60

Kapacitet t/h
36
45
63

Kapacitet m3/h
48
60
84

Kedjehastighet m/s
1,08
1,14
1,19

Nom. varvtal rpm
176
185
194

Permalink Gallery

Kedjeelevator

Kedjeelevator

,

Kedjeelevator
KE25
Den kan användas för vertikal och lutande (45°-90°) transport av spannmål samt de flesta torra och granulerade material. Den kan matas med material på tre olika sätt: A – direktmatning i gropar med självfall, B – genom inlopp på elevatortrumman och C – genom sidoskruvar.

Kapaciteten för KE25 är beroende på hur den matas. Nedanstående kapacitetssiffror gäller för spannmål med en vattenhalt av 15%. Sidoskruvarna är ett kompakt och ekonomiskt system för matning från elevatorgropar eller från siloutlopp. Sidoskruvarna ansluts direkt till axeln på kedjeelevatorfoten. Max 4 m sidoskruv kan användas i elevatorgrop. Max 6 m vid matning från silos.

Modell
A
B
C

Kapacitet t/h
25
20
18

Kapacitet m3/h
33
26
24

Kedjehastighet m/s
1,91
1,91
1,91

Nom. varvtal rpm
308
308
308

KE40
Den kan användas för vertikal och lutande (45°-90°) transport av  spannmål samt de flesta torra och granulerade material. Den kan matas  med material på tre olika sätt: A – direktmatning i gropar med  självfall, B – genom inlopp på elevatortrumman och C – genom  sidoskruvar.

Kapaciteten för KE40 beror på hur den matas. Siffrorna nedan gäller spannmål med vattenhalt på 15%. Sidoskruvarna är ett kompakt, ekonomiskt system för matning från elevatorgropar eller från siloutlopp, och ansluts direkt till axeln på elevatorfoten. Max 4 m sidoskruv kan användas i elevatorgrop, 6 m vid matning från silo.

Modell
A
B
C

Kapacitet t/h
40
35
30

Kapacitet m3/h
53
46
40

Kedjehastighet m/s
1,91
1,91
1,91

Nom. varvtal rpm
308
308
308

 

 

Permalink Gallery

Skopelevatorer

Skopelevatorer

,

Skopelevator
Våra skopelevatorer är tillverkade i galvaniserat stål vilket medför att de enkelt kan placeras utomhus, den finns i 5 modeller med kapaciteter från 5,25ton/h upp till 225ton/h. Alla 5 typerna är effektiva med hög kapacitet utifrån deras effektuttag. Maskinen är utvecklad för att vara stabil i höga höjder och för en lång livslängd med många driftstimmar. Elevatorn är konstruerad för att lyfta spannmål, granulater och andra typer av bulkvaror. Elevatorn kan matas i både på uppgående eller nedgående sida utan kapacitetspåverkan.
Standardutrustning:

Direktmonterad motordrift
Avtagbar elevatortopp
Självrensande elevatorband
Automatisk spänning av elevatorrem
Inspektionsglas
Hastighetsvakt
Antistatiskt band med stålkupor

 
Tillbehör:

Regnhuv
Inloppsvinkel 45° och 3-vägsinlopp
2-vägsförgrenare 45°/90°, övergångsdetaljer och rör
Inloppsregulering
Serviceplattform, stege och avsatsplattform

 

Välkommen med din förfrågan!

 

Permalink Gallery

Foderskruv

Foderskruv

, ,

Foderskruv
 
Ø-102 mm skruv
Alla våra rörskruvar är robust byggda för att fylla sin funktion i många år. Alla utvändiga detaljer är i galvaniserat stål. Drivdelen placeras vanligtvis vid utloppet, dvs. dragande montage. Med en mängd olika övergångsdetaljer kan vi erbjuda så att skruven passar just din silo.

Med 102 mm rörskruv kan man flytta materialet horisontellt eller helt lodrätt.

Vår egentillverkade vinkelväxel för foderskruv finns som normal lagervara för direktleverans.

Prisuppgifter finner du här

Varv / min
187
280
400

Lutning 0°
3,4 ton
5,1 ton
7,3 ton

Lutning 30°
3,0 ton
4,6 ton
6,5 ton

Lutning 45°
2,4 ton
3,6 ton
5,1 ton

Lutning 60°
1,8 ton
2,7 ton
3,9 ton

 

Ø-152 mm skruv
Alla våra rörskruvar är robust byggda för att fylla sin funktion i många år. Alla utvändiga detaljer är i galvaniserat stål. Drivdelen placeras vanligtvis vid utloppet, dvs. dragande montage. Med en mängd olika övergångsdetaljer kan vi erbjuda så att skruven passar just din silo.

Systemet är lätt att bygga med lösa detaljer, våra rörförlängningar ligger som standard i längder 1.0 – 2.0 – 3.0m

Prisuppgifter finner du här

Varv / min
187
280
400
560

Horisontell 0°
10
16
22
32

Lutande 30°
8,2
12,8
18
25,4

Lutande 45°
7,4
11,2
16
22,4

Lutande 60°
6,2
9,3
13,4
18,7

Ø-200 mm skruv
Alla våra rörskruvar är robust byggda för att fylla sin funktion i många år. Alla utvändiga detaljer är i galvaniserat stål. Drivdelen placeras vanligtvis vid utloppet, dvs. dragande montage. Med en mängd olika övergångsdetaljer kan vi erbjuda så att skruven passar just din silo.

Systemet är lätt att bygga med lösa detaljer, våra rörförlängningar ligger som standard i längder 1.0 – 2.0 – 3.0m

Kapacitet, horisontell transport, 55 ton/h (torrt välrensat vete)

Prisuppgifter finner du här

Permalink Gallery

U-skruv

U-skruv

,

U-skruv
U-skruven är en driftsäker transportlösning av de flesta torra material, för exempel spannmål, foder mineraler mm, Skruven kan monteras helt horisontellt eller med svag lutning. Skruven är sammansatt av en skruvränna med hänglagrad spiral. För att få en hygienisk och dammfri transportlösning monteras ett topplock på rännan. Vid montering av pol-omkopplare kan U-skruven köras åt två håll.

 
152mm
U-skruv 152mm har en kapacitet upp till 28 ton /h. Maximal tramsportlängd med en motor är 20m. Nedan följer en kapacitetstabell för våra 152mm u-skruvar.

Prisuppgifter finner ni här

Varv / min
187
280
400
440

Horisontell 0°
12,1 ton/h
18,1 ton/h
25,9 ton/h
28,4 ton/h

Lutande 30°
9,2 ton/h
13,8 ton/h
19,7 ton/h
21,6 ton/h

 
225mm
U-skruv 225mm har en kapacitet upp till 60ton /h. Maximal tramsportlängd med en motor är 20m. Nedan följer en kapacitetstabell för våra 225mm u-skruvar. Kapacitet vid 280 varv/ min, 35-40 ton /h.

Prisuppgifter finner ni här

Permalink Gallery

Flexskruv

Flexskruv

,

Flexskruv
Flexskruv är samlingsnamnet på den nya tidens transportskruvar. Ett transportsystem med centrumlös skruv som är anpassat för marknader med mycket höga prestationskrav.  Det är ett lättmonterat system som tar liten plats samt är energisnålt och är skonsamt mot fodret.

Tack vare den centrumlösa skruvspiralen behövs inga vinkelväxlar vid hörn utan hela skruven vinklas efter en skonsam böj, därav namnet flexskruv. Nackdelen med vinkelväxlar är att det kan samlas foderrester och fukt som därefter leder till hygieniska bekymmer. Den risken finns alltså inte med en flexskruv. Vi erbjuder flexskruvar med olika kapaciteter för alla typer av ändamål inom lantbruket och industrin. Flexskruven har en maximal stigningsvinkel på ca 60° och får helst inte vara längre än 60m.  

 

Modell
55
75
75/90
90
125

Kapacitet per min
6,8 kg
20 kg
20 kg
45 kg
100 kg

Drivenhet varv/min
348
348
348
348
348

Diameter rör
55 mm
75 mm
90 mm
90 mm
115 mm

Radie böj
1,5 m
1,5 m
1,5 m
1,5 m
1,5 m

Rekommenderad motor
0,55 kW
0,75 kW
0,75kW
0,75 kW
0,75 kW

Max längd
80 m
60 m
45 m
45 m
45 m