Damm och boss – vår aspiratör

Vår Damm- & Bossavskiljare tillverkas av galvaniserad plåt. Den är avsedd för grovrensning av spannmål och rensar bort damm, agnar och lättare halmstrån. DoB 30 kan användas till kapaciteter 10-35 t/h. DoB 60 kan användas till 40-60 t/h. Bästa rensningsresultat erhålls vid de lägre kapacitetsnivåerna. DoB är kompakt byggd. Det vertikala avståndet mellan in- och utloppsöppning är litet varför fallhöjdsförlusten blir minimal. Spannmålet passerar en rensplåt med tvärgående slitsar där det genomsugs av en kraftig luftström. Sugförmågan är reglerbar. På DoB 30 t/h och 60 t/h med hjälp av ett spjäll på fläkten och på DoB 80/100 t/h med ett tjuvluftsspjäll på renshusets ovansida.

Fläkten kan vridas 360° varvid utloppsöppningen kan fås i önskad riktning utan att böjar behöver användas. Avrenset kan transporteras i ca 10 m blåsledning till cyklon eller dammkammare.