Vårt silofilter Zero top är ett cylindriskt filter till avluftning av silor som fylls genom pnematiskt system. Filtret består av en rostfri behållare med vertiklat hängande polypleat element framställda i absolut filter material. Filtret levereras i standardutförande med ett integrerat tryckluftssystem för automatisk rensning av filterväven.

Dimension

  • Filter emission < 1mg/Nm3
  • Kompakt 800 mm i  diameter rostfritt hus med bottenfläns
  • 14 m2 filteryta
  • Höjd ≤ 1,100 mm
  • Enkelt att serva och byta ut filterpåsar

 

Fördelar

  • Låg luftförbrukning
  • Kompakt design
  • God tillgänglighet för service

Optioner

  • Bottenfläns för svetsning i befintlig silo