Tillbehör för fodersilo

Vi tillhandahåller tillbehör för våra silor för att vi ska uppnå just dina krav på lagringen.

 

Dammsamlare

Dammsamlare för silo

Samlar upp och reducerar allt damm problemfritt från avluftningen, vilket håller omgivningen ren. Dammsamlaren är anpassad för att passa till alla typer av silor den kan också problemfritt tjäna större foderanläggningar med ett flertal silos.

Funktion

Dammsamlaren är ansluten till silons avluftningsrör med en vattensäker koppling. Luften från silon leds in i dammsamlarens filter som av trycket spänns ut. Den renade luften strömmar ut nertill längs samlarens yttrerkant. När inblåsningen stannats och trycket försvunnet hänger filtret slakt och det uppsamlade dammet ramlar ner i den slutna uppsamlingssäcken. För att säkerhetsställa komplett rengöring av filtret vid byte av plastsäck så finns ett handtag monterat för att skaka ur filtret utan störande dammbildning. Uppsamlingssäcken i plast är monterad med ett snäpplås och byts ut lätt vid behov. Filtret är inkapslat i en tät plastcylinder som effektivt skyddar mot fukt vilket gör att dammsamlaren fungerar utmärkt oberoende av väder.

 

Manlucka

Manluckan gör det möjligt att enkelt komma in på sidan av silon för en exempelvis rengöring eller kontroll. Den kan monteras på i stort sett alla typer av glasfibersilos och placeringen av den är mycket flexibel. Luckan kan även eftermonteras med FURABs assistans eller själv. Manluckan har en inre diameter på 500mm och är tillverkad i antingen varmgalvaniserat stål eller i glasfiber.

Vågceller för silo

Hur bra koll har du egentligen på din leveransmängd?

Att ha exakt koll på sin lagernivå blir allt viktigare. FURAB erbjuder effektiva vågsystem där du lätt har koll på just din lagerstatus, leveransmängd och förbrukning. Vårt vågcellspaket levereras komplett med vågceller, kablage och display för enkel avläsning i kg.

Vi erbjuder vågceller för alla sorters tankar där en lagringsvolym önskas avläsas. Cellerna placeras under varje ben på tanken.

Vi installerar kalibrerar och monterar färdigt för elektriker, hör med din säljare för aktuella erbjudanden!