Kedjeelevator

KE25

Den kan användas för vertikal och lutande (45°-90°) transport av spannmål samt de flesta torra och granulerade material. Den kan matas med material på tre olika sätt: A – direktmatning i gropar med självfall, B – genom inlopp på elevatortrumman och C – genom sidoskruvar.

Kapaciteten för KE25 är beroende på hur den matas. Nedanstående kapacitetssiffror gäller för spannmål med en vattenhalt av 15%. Sidoskruvarna är ett kompakt och ekonomiskt system för matning från elevatorgropar eller från siloutlopp. Sidoskruvarna ansluts direkt till axeln på kedjeelevatorfoten. Max 4 m sidoskruv kan användas i elevatorgrop. Max 6 m vid matning från silos.

Modell A B C
Kapacitet t/h 25 20 18
Kapacitet m3/h 33 26 24
Kedjehastighet m/s 1,91 1,91 1,91
Nom. varvtal rpm 308 308 308

KE40

Den kan användas för vertikal och lutande (45°-90°) transport av  spannmål samt de flesta torra och granulerade material. Den kan matas  med material på tre olika sätt: A – direktmatning i gropar med  självfall, B – genom inlopp på elevatortrumman och C – genom  sidoskruvar.

Kapaciteten för KE40 beror på hur den matas. Siffrorna nedan gäller spannmål med vattenhalt på 15%. Sidoskruvarna är ett kompakt, ekonomiskt system för matning från elevatorgropar eller från siloutlopp, och ansluts direkt till axeln på elevatorfoten. Max 4 m sidoskruv kan användas i elevatorgrop, 6 m vid matning från silo.

Modell A B C
Kapacitet t/h 40 35 30
Kapacitet m3/h 53 46 40
Kedjehastighet m/s 1,91 1,91 1,91
Nom. varvtal rpm 308 308 308