Mobil silo

Våra mobila silor fungerar som av namnet att döma som en mobil lagringsenhet. Silon står på hjul och den är även anpassad för att lyftas med pallgafflar.

Silorna är varmgalvaniserade i mycket hög kvalité, kraftig konstruktion med perfekt passform. Detta för att få en optimal materialtömning och hög hygienisk lagring, vid rengöring fungerar högtryckstvätt som ett bra verktyg.

Silorna är lätta att montera och byggnation i befintliga byggnader är möjlig då alla delar kan bäras genom en vanlig dörröppning.

Som tillbehör till silorna erbjuder vi påfyllnadsrör med cyklon, dammfilter och anslutning i botten för sugsystem eller för våra tranportskruvar. Vidare kan vi även erbjuda stege eller gångbro runt silon för enkel åtkomst.

Standardutrusningen består av inspektionslucka och topplucka med anslutning för inblåsningsrör.

Typ Mått (mm) Höjd (m) Volym (ton) Konlutning
100 1050 x 1050 1,20-6,60 0,22-2,94 60°
125 1300 x 1300 1,20-6,60 0,46-4,82 60°
150 1550 x 1550 1,55-6,95 0,87-7,32 60°
200 2050 x 2050 1,56-6,95 2,06-13,28 60°