Sug- och tryckfläkt

Furab AB erbjuder sug- och tryckfläktar med mycket hög kvalitet och driftsäkerhet.

Våra sug- och tryckfläktar är utmärkta för användning både permanent så även som ett mobil transportmedel. Med hjälp av sugfunktionen kan man mycket enkelt flytta spannmål till en hög kapacitet. Fläktarna är framtagna efter flera år av tester ute i praktiken, vilket har möjliggjort en mycket driftsäker maskin.

 

TryckfläktTryckfläkt

Våra tryckfläktar jobbar med direkt matning i påfyllnadstratten. Maskinen levereras komplett med cellmatare och elstyrning med y/d-omkopplare.

 

Modell HV30 HV75 HV110 HV150
Kapcitet (ton/h) 6 10-12 10-15 15-20
Motor (kW) 3,0 7,5 11,0 15,0
Vikt (kg) 70 90 130 130
Elanslutning 3N 380/50Hz 3N 380/50Hz 3N 380/50Hz 3N 380/50Hz
Krav på säkring (A) 16 25 35 35
Rördiameter RK160 RK160 RK160 RK160

Sug-och tryckfläkt Sug- och tryckfläkt

En Sug-och tryckfläkt har många funktioner, den kan användas till att flytta spannmål från en silo till en annan. Med det flexibla sugmunstyket kan man mycket enkelt suga upp planlagrad spannmål. Maskinen är mycket uppskattad för lantbrukare som har utsädesodling då den är ett viktigt verktyg i spannmålshanteringen. I standardutrustningen ingår förutom fläkten som står på hjul även 5 m sugslang, sugmunstycke och elstyrning med y/d-omkopplare.

Modell IP75 IP110 IP150
Kapcitet (ton/h) 7 8 12
Motor (kW) 7,5 11,0 15,0
Vikt (kg) 150 180 180
Elanslutning 3N 380/50Hz 3N 380/50Hz 3N 380/50Hz
Krav på säkring (A) 25 35 35
Rördiameter RK160 RK160 RK160